हायर पर्चेज कर्जा (Hire-Purchase Loan)

कर्जाको उद्देश्यः

  • सवारी साधान जस्ता सामानहरु भडामा लिन तथा खरिद गर्न ।

कर्जाको अधिकतम लगानी सीमाः

  • रु. ३० लाख सम्म

ब्याज दरः

  • १६ प्रतिशत

अवधिः

  • बढीमा १० वर्ष

तिर्ने तरिकाः

  • दैनिक / मासिक
हायर पर्चेज कर्जा (Hire-Purchase Loan)