ऐच्छिक वचत (Optional Saving)

उद्देश्य :

 • संस्थाका सदस्यहरुलाई आफ्नो आयको निश्चित रकम वचत गर्ने बानीको विकास गर्न,
 • सदस्यहरुलाई आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न,
 • संस्थाको पूँजी वृद्धि गर्न,
 • सदस्यहरुलाई आत्मनिर्भर बनाई भविष्य सुनिश्चित बनाउन अभिप्रेरित गर्न ।

विशेषता :

 • सदस्यहरुले कारोवार गर्ने जतिसुकेै रकम पनि सहज रुपमा जम्मा गर्न र भुक्तानी लिन सकिने ।
 • दैनिक रुपमा मौज्दात रहने रकमको आधारमा व्याज गणना हुने ।
 • गणना भएको व्याज असोज, पौष ,चैत्र र असार मसान्तमा त्रैमासिक रूपमा प्रविष्टि हुने ।
 • सदस्य भए पछि यो प्रकृतिको खाता नि:शुल्क खोल्न सकिने ।
 • नि:शुल्क खाताको स्टेटमेन्ट तथा पेइङ स्लीपको व्यवस्था हुने ।
 • वचत रकमलाई जमानत राखी ऋण लैजान सकिने ।
 • मासिक वचत तथा ऋणको ब्याज पनि यसै खातावाट झिकेर प्रयोग गर्न सकिने ।

निक्षेप संकलन विधिः

 • बजार प्रतिनिधि मार्फत संकलन हुने ।
 • सदस्य स्वयमले वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत कार्यालयमा भौचर भरी जम्मा गर्न सकिने ।
 • ऐच्छिक वचत जम्मा गर्ने सदस्यले नमुना दस्तखत कार्डमा आफ्नो नमुना दस्तखत प्रमाणित गराउनु पर्नेछ ।

ब्याजदरः

 • ५ प्रतिशत
  (व्याज वित्तिय वजार अनुसार संचालक समतिले परिवर्तन गर्न सक्ने छ )

न्यूनतम मौज्दात राख्नु पर्ने :

 • रु. ५०० / रु. १,०००
ऐच्छिक वचत (Optional Saving)