कर्मचारी सहुलियत कर्जा ( Employee Convenience Loan)

कर्जाको उद्देश्यः

  • संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र बजार प्रतिनिधिहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्न ।

कर्जाको अधिकतम लगानी सीमाः

  • रु. २ लाख वा वचतको ९० प्रतिशत सम्म

ब्याज दरः

  • ११ प्रतिशत

अवधिः

  • बढीमा ५ वर्ष

तिर्ने तरिकाः

  • मासिक
कर्मचारी सहुलियत कर्जा ( Employee Convenience Loan)