कृषि कर्जा (Agricultural Loan)

कर्जाको उद्देश्यः

  • किसान सदस्यलाई व्यवसायिक कृषि पेसा गर्न ।

कर्जाको अधिकतम लगानी सीमाः

  • रु. ३ लाखसम्म

ब्याज दरः

  • १२ प्रतिशत

अवधिः

  • बढीमा ३ वर्ष

तिर्ने तरिकाः

  • मासिक / त्रैमासिक
कृषि कर्जा (Agricultural Loan)