ब्यापारिक कर्जा (Business Loan)

कर्जाको उद्देश्यः

  • सदस्यहरुको व्यापार तथा व्यवसाय वृद्धि गर्न ।

कर्जाको अधिकतम लगानी सीमाः

  • रु. ३० लाखसम्म

ब्याज दरः

  • १६ प्रतिशत

अवधिः

  • बढीमा १० वर्ष

तिर्ने तरिकाः

  • दैनिक / मासिक
ब्यापारिक कर्जा (Business Loan)