शैक्षिक कर्जा (Educational Loan)

कर्जाको उद्देश्यः

  • स्वदेश भित्र प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न ।

कर्जाको अधिकतम लगानी सीमाः

  • रु. १० लाखसम्म

ब्याज दरः

  • १३ प्रतिशत

अवधिः

  • बढीमा ५ वर्ष

तिर्ने तरिकाः

  • मासिक
शैक्षिक कर्जा (Educational Loan)