आपतकालिन कर्जा (Emergency Loan)

कर्जाको उद्देश्यः

  • आकस्मिक तथा आपतकालिन अवस्थामा उपयोग गर्न ।

कर्जाको अधिकतम लगानी सीमाः

  • रु. २० हजार सम्म

ब्याज दरः

  • १३ प्रतिशत

अवधिः

  • बढीमा ६ महिना

तिर्ने तरिकाः

  • १ महिना निःशुल्क
  • मासिक / दैनिक
आपतकालिन कर्जा (Emergency Loan)