समुह तथा लघुवित्त कर्जा

कर्जाको उद्देश्यः

  • समूह मार्फत लघु ऋण प्रवाह गर्न ।

कर्जाको अधिकतम लगानी सीमाः

  • रु. १ लाखसम्म

ब्याज दरः

  • १४ प्रतिशत

अवधिः

  • बढीमा १ वर्ष

तिर्ने तरिकाः

  • मासिक / त्रैमासिक
समुह तथा लघुवित्त कर्जा